Beboer i AL2bolig

Når du bor i en af AL2boligs afdelinger, bor du i en almen lejebolig. Det, du betaler via din husleje, dækker de faktiske omkostninger til administrationen af boligen. Der er altså ingen, der kan tjene på det. Den boligafdeling du bor i er økonomisk uafhængig af de andre afdelinger i boligorganisationen.

 

Du har indflydelse

Som beboer i en almen bolig har du rig mulighed for at få indflydelse. Du kan få indflydelse på de fysiske forhold i boligen via råderetten, der giver dig ret til at foretage ændringer inde i boligen. Du kan få indflydelse på forholdene i afdelingen via beboerdemokratiet. Du og dine naboer har ret til medindflydelse på alle de forhold, der vedrører afdelingen. Du kan få indflydelse ved at møde op til afdelingsmøderne, og mange afdelinger har også oprettet forskellige udvalg, som beboerne kan involvere sig i. Du har desuden mulighed for at stille op til afdelingsbestyrelsen.

AL2net

Bredbånds-internetforbindelse, telefoni og kabeltv til fordelagtige priser.

 

Afdelinger der er tilsluttet AL2net:


Afdeling 111 Langkærparken
Afdeling 140 Poppelhegnet
Afdeling 133 Skovfaldet
Afdeling 138 Engdraget
Afdeling 145 Fuglebakken
Afdeling 127 Petersminde
Afdeling 108 Lindeparken (kun ungdomsboligerne)

Læs mere