For beboere

Når du bor i en af AL2boligs afdelinger, bor du i en almen lejebolig. Det du betaler via din husleje, dækker de faktiske omkostninger til administrationen af boligen. Der er altså ingen, der kan tjene på det. Den boligafdeling du bor i er økonomisk uafhængig af de andre afdelinger i boligorganisationen.

 

Du har indflydelse

Som beboer i en almen bolig har du rig mulighed for at få indflydelse. Du kan få indflydelse på de fysiske forhold i boligen, og du kan få indflydelse på forholdene i afdelingen via beboerdemokratiet. Du og dine naboer har ret til medindflydelse på alle de forhold, der vedrører afdelingen. Du kan få indflydelse ved at møde op til afdelingsmøderne, og mange afdelinger har også oprettet forskellige udvalg, som beboerne kan involvere sig i. Du har desuden mulighed for at stille op til afdelingsbestyrelsen.

 

 

Log på Min Side

 

Her kan du blandt andet:

 

  • Se din husleje
  • Stille forslag 
  • Opsige din bolig
Læs mere

LAV OM I DIN BOLIG

Læs mere her

TV & INTERNET

Læs mere her

LEJ SELSKABSLOKALE

Læs mere her