Kurser for afdelingsbestyrelser

 

AL2bolig udbyder jævnligt kurser for medlemmer af afdelingsbestyrelserne.

 

Tilmelding
Alle tilmeldinger og aftaler skal ske senest en uge før kurset afholdes.

 

Kurset afvikles ved mindst 10 deltagere og max. 25 deltagere og foredraget afvikles ved mindst 10 deltagere og max. 50 deltagere. Deltagelse er efter ”først til mølle”-princippet.