Kurser for afdelingsbestyrelser

AL2bolig udbyder jævnligt kurser for medlemmer af afdelingsbestyrelserne. I efteråret 2017 udbydes følgende kurser:

 

Ny i afdelingsbestyrelsen

 

Fra konflikt til dialog - del 1

 

Jura og vedtægter

 

Regnskab og budget

 

AL2boligs nye hjemmeside

 

 

Tilmelding
Tilmelding går gennem din afdelingsbestyrelsesformand, som retter henvendelse til kontaktpersonen for afdelingsbestyrelserne i AL2bolig senest én uge inden kursusafholdelse, og din deltagelse betales af afdelingens budget til kursusafholdelse. Kurserne afvikles ved mindst 10 deltagere og max. 25 deltagere pr. aften. Deltagelse er efter ”først til mølle”-princippet.

 

Filer du kan downloade