ARKIV

 

 

Hvad er en opgavegruppe?

Det er en gruppe der kommer med bud på en løsning på en konkret udfordring. Opgavegruppen er en midlertidig, hurtigt arbejdende og en politisk arbejdsgruppe. At opgavegruppen er midlertidig betyder, at når den har fundet frem til et bud på en løsning, opløses gruppen. En opgavegruppe består af medlemmer fra organisationsbestyrelsen, relevante medarbejdere fra AL2bolig, medlemmer af afdelingsbestyrelserne, beboere samt eventuelle udefrakommende personer som eksempelvis eksterne rådgivere.

 

Formål

Opgavegrupperne skal styrke samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skabe gode politiske løsninger og nyskabelse.

Der kommer hele tiden nye udfordringer. Organisationsbestyrelsen ønsker, at beboere og afdelingsbestyrelser har indflydelse på og mulighed for at bidrage til løsninger og nytænkning.

 

Hvilke opgaver løser en opgavegruppe?

I andre boligorganisationer er opgavegrupperne blandt andet nået frem til eksempelvis udlejningshjul, der giver overblik over de ellers komplicerede udlejningsregler. Andre emner, der har været taget op i andre boligorganisationer er: Øget brug af beboerlokaler, Fremtidens ydelser, Styring af renoveringssager, Digitalisering og IT samt Intern oprykning.

 

Hvordan foregår arbejdet?

Organisationsbestyrelsen nedsætter løbende nye opgavegrupper. Til hver opgavegruppe udarbejder organisationsbestyrelsen et kommissorium, der beskriver, hvilken opgave gruppen skal løse. Opgavegrupperne mødes som udgangspunkt i AL2boligs administration, Langkærvej 2F. Administrationen sørger for at invitere til møder og udarbejde dagsordener og materiale.

Opgavegruppen mødes typisk 3-5 gange i alt, cirka et par timer pr. møde. Møderne kan være i form af workshops. Når opgavegruppen er nået frem til et bud på en løsning, modtager organisationsbestyrelsen gruppens forslag. Organisationsbestyrelsen tager herefter stilling til gruppens forslag.

 

Følg med på hjemmesiden

Følg med i opgavegruppens arbejde på hjemmesiden. Her lægger gruppens administrative medarbejder mødeindkaldelser, dagsordener, referater, nyheder og andet relevant information til opgavegruppens medlemmer og andre interesserede.

Nye opgavegrupper annonceres på hjemmesiden.