A- eller B-ordning

 

A-ordning

 

Under A-ordningen flytter lejeren ind i en bolig, hvor lofter og vægge er nymalet. Lejeren skal i boperioden selv vedligeholde boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling.

 

Ved fraflytning deler lejer/afdeling udgiften til, at boligorganisationen udfører en normalistandsættelse af boligen.

 

Fordelingen afhænger af lejers boperiode. Afdelingen overtager gradvist udgifterne til normalistandsættelsen over en periode på maksimalt 10 år. Ofte overtager afdelingen udgifterne over 8 år og 4 måneder. Det svarer til 1 procent pr. måned i 100 måneder. Når boligafdelingen helt har overtaget udgiften til normalistandsættelsen, kan lejeren altså flytte »gratis« – bortset fra eventuelle udgifter til misligholdelse, som altid betales fuldt ud af lejeren.

 

Normalistandsættelsen omfatter nødvendig

 

  • Maling af lofter
  • Maling/tapetsering af vægge
  • Rengøring

 

Der sker ikke nogen normalistandsættelse, der hvor boligen fremtræder nyistandsat. Boligafdelingen betaler for eventuel afrensning af gammelt tapet. Hvis boligafdelingen i øvrigt ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter.

 

A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

En variant af A-ordningen er A-ordning med normalistandsættelsesbeløb. Under denne ordning skal indflytter selv sørge for boligens normalistandsættelse efter de samme regler som A-ordningen. Boligorganisationen godtgør indflytters udgift til normalistandsættelse.

 

Afdelingen og den fraflyttende lejer deles om udgifterne til dette normalistandsættelsesbeløb på samme måde som under den almindelige A-ordning.

 

 

B-ordning

 

Under B-ordningen overtager lejer en bolig, der normalt ikke er nyistandsat, og der er ofte ind- og fraflytning samme dag.

 

I boperioden skal boligorganisationen sørge for den nødvendige vedligeholdelse af boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling, så boligen ikke forringes ud over almindeligt slid og ælde.

 

Lejeren indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren kan i boperioden forlange, at der udføres nødvendig vedligeholdelse i boligen, når udgifterne kan dækkes af vedligeholdelseskontoen.

 

I praksis tilrettelægger lejeren ofte selv vedligeholdelsen, og boligorganisationen udbetaler et beløb fra vedligeholdelseskontoen til dækning af faktiske materiale- og håndværkerudgifter. Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført, og der kan ikke udbetales penge til dækning af eget arbejde.

Boligorganisationen kontrollerer og godkender vedligeholdelsesarbejdet, inden der udbetales penge til lejeren.

 

Ved fraflytning skal boligen ikke istandsættes – bortset fra eventuelt arbejde i forbindelse med misligholdelse.

 

Hvis afdelingen ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter.

 

Du kan altid henvende sig til AL2bolig og få et overblik over forbrug på vedligeholdelseskontoen og høre om muligheden for vedligeholdelse.