Fraflytning

Når du flytter fra din bolig, afhænger proceduren af hvilken ordning, der er vedtaget i afdelingen. Ved A-ordning foretager AL2bolig en normalistandsættelse af boligen. Ved B-ordning foretages der ingen istandsættelse.

 

Fraflytningssyn

Senest 8 dage før din fraflytning, sender vi dig en indkaldelse til syn af din bolig. Dato og klokkeslæt vil fremgå af indkaldelsen, og det er vigtigt, at du deltager i synet. Synet finder typisk sted den dato, hvor du har meddelt, at boligen er tom, med mindre datoen er en lørdag, søndag eller en helligdag.


Hvis du er forhindret i at deltage i synet, skal du sørge for at afdelingens varmemester får alle nøglerne til boligen senest dagen før synet, ellers vil vi rekvirere en låsesmed for din regning.

 

Se vejledning til fraflytning her