Indflytning

Når du flytter ind i en almen bolig hos AL2bolig, foretager vi et indflytningssyn. Der laves herefter en indflytningsrapport. Eventuelle fejl og mangler skal påtales skriftligt til AL2bolig senest 14 dage efter lejemålets begyndelse. Se vejledning nedenfor.


Mens du bor i boligen, har du selv ansvaret for, at boligen bliver vedligeholdt efter de regler, der er fastsat i afdelingen. Reglerne er beskrevet i vedligeholdelsesreglementet, som du finder under din afdeling her på hjemmesiden. 

 

Se guide: Sådan indberetter du fejl og mangler