Opsigelse af bolig

Når du har besluttet dig for at flytte fra din bolig i AL2bolig, skal du udfylde, underskrive og aflevere en opsigelse til AL2bolig, Langkærvej 2F, 8381 Tilst, enten pr. brev eller indscannet til info@AL2bolig.dk

 

Opsigelsen skal være skriftlig og underskrevet, også af en eventuel ægtefælle, samlever eller sambo - hvis denne er tilmeldt folkeregistret på adressen.

 

Hent opsigelsesblanketten her eller hos AL2boligs administration

 

Når du opsiger boligen, skal du samtidig fastlægge fraflytningsdatoen, dvs. oplyse os hvornår du har tømt, rengjort og klargjort boligen til syn – (det skal være den 1. eller den 15. i en måned). Når AL2bolig har modtaget din opsigelse, bekræfter vi den skriftligt og går straks i gang med at genudleje boligen.


Ifølge lejeloven hæfter du for 3 måneders husleje fra den næstkommende 1., men vi forsøger gerne at genudleje din bolig tidligere, hvis du ønsker det. Dog skal vi bruge minimum 6 hele uger fra opsigelsestidspunktet til genudlejningen (minimum 4 hele uger ved B-ordning).

 

Du er ifølge lejeloven forpligtet til at fremvise din bolig for interesserede ansøgere, og vi skal derfor have dit telefonnummer, så de nye lejere kan komme i kontakt med dig for aftale om fremvisning af boligen.

 

Der skal foretages et fraflytningssyn, og din bolig skal istandsættes. Du får, senest 14 dage efter synet, et prisoverslag med oplysninger om, hvad de enkelte reparationer anslås at ville koste. Når AL2bolig har alle regninger, modtager du den endelige flytteafregning fra AL2bolig, normalvis indenfor 1 måned fra sidste håndværkerfaktura er modtaget hos AL2bolig.

 

Genudlejning af boligen

I afdelinger med A-ordning, hvor fraflytter skal betale for istandsættelsen, skal vi bruge 14 dage til at istandsætte boligen, inden den nye beboer flytter ind. Genudlejning kan altså tidligst ske 14 dage efter det tidspunkt, du har meddelt, at boligen er tom.


I afdelinger med B-ordning er der ingen istandsættelsesperiode, så her overtager den nye lejer normalt boligen samme dato, som du har meddelt, at boligen er tom.

 

Bemærk venligst - ved begge ordninger gælder, at du hæfter for husleje i hele opsigelsesperioden, hvis det ikke lykkes os at leje boligen ud til den ønskede dato.

 

EL-aflæsning
Ved fraflytning og indflytning skal du selv aflæse og indberette dine målertal vedrørende EL til din EL-leverandør.