Om AL2net

AL2net blev den 22. oktober 2015 omdannet til en forening, der tilbyder bredbånds-internetforbindelse, telefoni og kabeltv. Nettet kan desuden anvendes til f.eks. fjernaflæsning af forbrugsmålere og oplysninger fra betalingsvaskerier, tidsbestilling i vaskeriet, alarmsystemer, dørtelefoner, overvågning af varmecentraler m.v.

 

Lave priser
De lave priser opnås, fordi afdelingerne selv ejer netværket, og signalleverancerne kan derfor udbydes i helt fri priskonkurrence. De bedste priser opnås ved samlet udbud. TV-signalerne distribueres fra et antenneanlæg i afdeling 111 Langkærparken, som naturligvis skal have et bidrag til dækning af udgifterne til anlæggets drift, servicering og afskrivning, men der skabes ikke profit, og priserne på TV-pakkerne er derfor markedets billigste.

 

Etableringen af kabler og aktivt udstyr betales med en fast månedlig afgift på 200 – 250 kr. indtil etableringsudgifterne er afskrevet over en periode på højst 10 år. Derefter skal der betales et mindre fast bidrag til fortsat vedligeholdelse og fornyelse af kabelnettet. Er man normal TV-, telefoni- og internetbruger, overstiger besparelsen ved at benytte AL2net klart udgiften til den faste månedlige afgift. Alle betaler grundbeløbet, uanset om man vælger at benytte sig af AL2net eller ej. Ønsker man at benytte AL2net, lægges udgifterne til forbrug naturligvis oven i grundbeløbet.

 

Driftsaftaler

Driftsaftale med Bolignet-Aarhus, inkl. levering af bredbåndsforbindelse, er forlænget så den løber t.o.m. 31. december 2022.

 

Aftale med YouSee om levering af tv-signal til AL2net, er ligeledes forlænget så den løber t.o.m. 31. december 2022.

 

Der er ingen formelle aftaler om levering af telefoni. Dog har Viptel mulighed for at levere IP-telefoni via netværket. Der skal indgås aftale direkte med udbyderen - se her

 

 

 

 

 

Vedtægter for AL2net