Frit valg på tv-området

Lovgivning på tv-området

I juli 2016 blev der indført ny lovgivning om frit valg på tv-området. Loven gør, at ingen beboere kan tvinges til at betale for en bestemt tv-løsning, hvis de ikke ønsker det. Førhen indgik de enkelte boligafdelinger aftaler på kollektive vilkår, hvor samtlige beboere som minimum betalte for en grundpakke. Nu skal man imidlertid kun betale for tv, hvis man faktisk ønsker det. I den forstand sikrer lovgivningen beboernes frie valg ved at fjerne muligheden for kollektive aftaler på tv-området.

 

Lovgivningen giver omvendt ikke valgfrihed i forhold til valg af leverandør. Den enkelte afdeling kan fortsat indgå aftaler med leverandører i forhold til tv og internet, og det vil ofte indebære, at de i aftaleperioden kun kan få leveret tv og internet fra den leverandør, som afdelingen har en aftale med.

 

Beboerens frie valg begrænser sig altså til at vælge, hvorvidt man vil tilslutte sig den tilgængelige løsning i afdelingen. I nogle afdelinger er der to udbydere af tv og internet, og i de tilfælde kan beboerne frit vælge imellem de to. For langt de fleste afdelinger er der imidlertid kun én leverandør, som beboerne skal kontakte, hvis de ønsker tv eller internet.

 

Der er information om, hvem der er leverandør i den enkelte afdeling – inklusiv kontaktoplysninger på leverandøren - på afdelingens side. Find din afdeling her, og se under ’installationer’ og herefter ’TV, internet og telefoni”.