Klager

 

Som beboer i en almen bolig, bor du oftest med naboer til alle sider. Det kan medføre uoverensstemmelser, og bliver det nødvendigt, har du mulighed for at indsende en klage til AL2bolig. Men inden du gør det, anbefaler vi, at du følger disse råd:

 

 

Jeg har indsendt en klage - hvad sker der nu?

Vælger vi at handle på din klage, sender vi en skriftlig advarsel til din nabo. I de fleste tilfælde vil advarslen få din nabo til at ændre adfærd. Der kan dog være tilfælde, hvor en advarsel ikke løser problemet. I sådanne tilfælde skal du klage igen. Anden gang der klages over det samme forhold, sender vi igen en advarsel til den pågældende beboer.

 

Beboerklagenævnet

Hvis ikke de to advarsler får beboeren til at ændre adfærd, kan vi indbringe sagen for Beboerklagenævnet med det formål at opsige lejeren. Der skal dog være flere vidner, som er villige til at vidne for Beboerklagenævnet, ellers vil sagen ikke blive rejst. 

 

Du har også ret til selv at indbringe en sag til Beboerklagenævnet, også selvom AL2bolig har besluttet ikke at gøre det. Det koster et gebyr på 142 kroner at indbringe en sag. Læs mere her 

 

Konfliktmægling

AL2bolig har mulighed for at yde konfliktmægling, hvis der er behov for det. Som beboer er du velkommen til at kontakte os vedrørende muligheden for konfliktmægling, men i sidste ende er det AL2bolig, som vurderer, om konfliktmæglingen skal ske. 

 

 

Blanket til klager

 

Du indsender en klage ved at udfylde denne blanket. Du kan enten printe skemaet og sende det pr. post eller scanne det ind og sende pr. mail.