Konfliktløsning

Inden du beslutter dig for at klage over din nabo, bør du overveje, om det ikke er bedre, at I selv løser problemet på en mere afdæmpet og fornuftig måde. Langt de fleste konflikter mellem naboer kan nemlig løses ved dialog og gensidig hensyntagen. AL2bolig bør kun inddrages i sager, hvor beboerne af den ene eller anden grund ikke selv er i stand til at løse problemerne.

 

Tag selv problemerne i opløbet
Hvis du bliver irriteret over en af dine naboer, er det altid en god idé at tage kontakt til den pågældende hurtigst muligt, da irritationer har det med at vokse og blive værre. Måske er naboen ikke selv klar over den generende adfærd, og en enkelt venlig henvendelse er nok til at ændre det generende adfærdsmønster.

 

Dine gæster – dit ansvar

Husk på, at du ikke kun er ansvarlig for dig selv og din husstand, men også de personer, som du giver adgang til dit lejemål.

 

Konfliktrådgivning
Hvis I ikke selv er i stand til at tale om problemerne på en ordentlig måde, kan frivillig konfliktrådgivning være en god idé. Konfliktrådgivningen er gratis, men kræver, at begge parter har lyst til at deltage og finde en løsning. Læs mere her

 

Hvis du ønsker at klage
Hvis det ikke er muligt at finde en fornuftig løsning på problemerne via dialog, kan du vælge at klage. AL2bolig kan kun behandle klager vedrørende problemstillinger, der foregår på afdelingens område. Medarbejdere i AL2bolig, afdelingsbestyrelser og hovedbestyrelsen har tavshedspligt i alle personsager.

 

Ingen anonyme klager

Af bevishensyn modtager vi ikke anonyme klager. Vi oplyser ikke hvem, der har klaget, så længe en sag behandles internt i AL2bolig, men hvis en sag, efter aftale med de berørte naboer, sendes til behandling i beboerklagenævnet, udleverer nævnet alle klager til den person, der klages over.

 

Forskellige typer af klager
Hvad klagen skal indeholde, og hvem og hvordan du skal sende den, afhænger af hvilken type klage, det drejer sig om. Vi inddeler overordnet klagerne i fire kategorier:

 

  • Klager over AL2boligs medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer
    Sendes direkte til AL2boligs administration. Klagen skal altid indeholde dit eget navn og adresse, Navnet på den der klages over samt en grundig beskrivelse af problemet.

 

  • Klager over husdyr, trappevask og lign. Disse klager kan du ringe om til AL2boligs administration eller møde op i administrationens åbningstid. Du kan også maile eller sende en skriftlig klage med posten. Klagen skal altid indeholde tydeligt navn og adresse på begge parter, samt en grundig beskrivelse af problemet.

 

  • Klager vedrørende mere alvorlige forhold som støj eller længerevarende chikane
    Denne form for klager skal altid være skriftlige, meget konkrete, med dato, klokkeslæt og kort beskrivelse af problemet. Det er en god idé at bruge skemaet til højre på denne side over en periode og efterfølgende få skemaet underskrevet af så mange berørte naboer som muligt. Klagen afleveres til din afdelingsbestyrelse eller sendes til AL2bolig pr. brev eller scannes og sendes på mail.

 

  • Klager vedrørende kriminelle handlinger Hvis klagen drejer sig om overtrædelse af straffeloven så som vold, alvorlige trusler og lignende, skal offeret straks anmelde sagen direkte til politiet. AL2bolig kan kontaktes efterfølgende. AL2bolig kan ikke foretage efterforskning, afhøre folk eller udstede tilhold. På denne baggrund er der sager, vi henviser til behandling hos politiet eller andre myndigheder.

 

Beboerklagenævn
I støjsager påtaler vi normalt forholdene mindst to gange, før sagen, efter aftale med de berørte naboer, sendes til behandling i beboerklagenævnet. Læs mere her

 

De berørte naboer skal være indstillet på at møde og fortælle om deres oplevelser i beboerklagenævnet, og naboerne vil få konkret vejledning inden sagen igangsættes.

 

Hvis problemerne enten fortsætter eller udvikler sig til det værre, efter sagen har været behandlet i beboerklagenævnet, kan AL2bolig overveje at opsige den problematiske lejer. Hvis der opstår tvist om opsigelsen, kan sagen ende i boligretten. Boligretten har desværre lang ventetid. AL2bolig har ikke mulighed for at fjerne en problematisk lejer ”her og nu”.


Breve til AL2boligs administration sendes til: AL2bolig, Langkærvej 2F, 8381 Tilst. MRK. Klage


Mails til AL2boligs administration sendes til: info@AL2bolig.dk

 

 

 

Langt de fleste konflikter mellem naboer kan løses ved dialog og gensidig hensyntagen.

 

 

Skema til notering af nabogener