Personlig betjening er åben efter aftale

For at bremse udbredelsen af Coronavirus i samfundet er AL2boligs indgang aflåst. Har du behov for personlig betjening, kan dette aftales på telefon 87 45 91 91.

 

Telefon og mail

Telefonen er åben og vil blive besvaret af omstillingen og driftslinjen i telefontiden.

 

Ind- og fraflytningssyn

Der vil fortsat blive foretaget ind- og fraflytningssyn. Her gælder de skærpede retningslinjer om at spritte hænder af/vaske hænder og holde en meters afstand.

 

De blå folk

Varmemestre og driftsmedarbejdere der kommer i jeres afdelinger og boliger følger også skærpede retningslinjer vedrørende afspritning af hænder, frokost på skift og at holde god afstand.

 

OBS: Når en ansat er i en beboers bolig, så skal vedkommende have adgang til vand og sæbe. Under besøget skal der holdes en meters afstand, så vi minimerer risikoen for smitteoverførsel.

 

De grønne folk

Gartnere og andre medarbejdere i marken følger ligeledes de skærpede retningslinjer med afspritning af hænder, frokost på skift og at holde god afstand mv.

 

Møder i beboerdemokratiet

Til møder i beboerdemokratiet skal alle deltagere kunne fremvise et gyldigt coronapas. Et coronapas fungerer som dokumentation for, at en borger er færdigvaccineret, tidligere smittet eller testet negativ inden for de seneste 72 timer. Kravet om fremvisning af coronapas gælder også AL2boligs ansatte ved deltagelse i beboerdemokratiets møder.

 

Det er AL2boligs ansvar at sikre, at reglerne om coronapas følges. Manglende fremvisning kan medføre bortvisning.

 

 

Smitte

 

Da Coronavirus er en ny form for virus, er vi alle modtagelige for smitte, fordi vores immunsystem aldrig har mødt virusset før. Derfor kan Coronavirus potentielt smitte langt flere, end influenza typisk kan.

 

 

Hvordan smitter det?

 

  • Virus smitter fra person til person via dråber, som spreder sig i luften ved hoste eller nys.
  • Hvis man får viruspartikler på hånden, fx ved håndtryk, og derefter gnider sig omkring næse eller mund, kan det sprede sig til luftvejene.

 

Hvornår viser smitten sig?

Tid fra smitte til symptomer, også kaldet inkubationstiden, opstår er cirka en uge, men kan både være kortere og længere (2-12 dage). Det betyder altså, at man godt kan være smittet uden at vide det.

 

 

Kan det smitte i inkubationstiden?

Det forventes, at man har størst risiko for at smitte andre, når man har symptomer. Selvom der er set eksempler på smittespredning fra personer, før de får symptomer, vurderer WHO, at udbruddet er drevet af smitte fra personer med symptomer.

 

 

Hvornår smitter det ikke længere?

Den nye Coronavirus minder meget om den influenzavirus, som vi kender herhjemme. Derfor er mønsteret for, hvad der sker, fra man bliver syg, til man bliver rask, også det samme. Når man er rask, smitter man ikke længere.

 

 

Information til leverandører og samarbejdspartnere

Se her