AL2bolig indtil mandag den 20. april

 

Ekspeditionen

Ingen personlig betjening.
Dog i særlige tilfælde vil der kunne træffes aftale om personligt møde fx ved underskrivelse af lejekontrakt.

 

Møder er aflyst

Møder med medarbejder i AL2bolig er som udgangspunkt aflyst.

Møder, kurser og sociale arrangementer er lukket ned fra dd.

 

Driftslinjen

Se telefontid.

Driftscentrene

Ingen personlig betjening.

 

Ind- og fraflytningssyn

Der vil fortsat blive foretaget ind- og fraflytningssyn. Her gælder de skærpede retningslinjer om at spritte hænder af/ vaske hænder og holde en meters afstand.

 

Markvandring

Grundet de skærpede forhold vil de bygningsansvarlige selv foretage markvandringerne og fremsende notat af deres gennemgang til formanden. Der kan evt. aftales telefonmøde.

 

De blå folk

Varmemestre og driftsmedarbejdere der kommer i jeres afdelinger og boliger følger også skærpede retningslinjer vedrørende afspritning af hænder, frokost på skift og at holde god afstand.

 

For din egen sikkerheds skyld er det vigtigt, at du som beboer overvejer om dit gøremål kan udskydes for at undgå eventuel smittespredning.

 

OBS: Når en ansat er i en beboers bolig, så skal vedkommende have adgang til vand og sæbe. Under besøget skal der holdes en meters afstand, så vi minimerer risikoen for smitteoverførsel.

 

Det kan i denne periode ikke forventes, at der er fuld bemanding. Vi løser opgaverne, så godt vi kan i prioriteret rækkefølge.

 

 

De grønne folk

Gartnere og andre medarbejdere i marken vil fortsat varetage deres arbejde. De følger skærpede retningslinjer i forhold til afspritning af hænder, frokost på skift og at holde god afstand mv.

 


Alle boligsociale aktiviteter er lukket ned

Det gælder aktiviteter og møder i Bydelshuset Tilst, Farveladen i Åbyhøjgård og Beboerlokalerne Vibyvej 63B.

 

 

 

Smitte

 

Da Coronavirus er en ny form for virus, er vi alle modtagelige for smitte, fordi vores immunsystem aldrig har mødt virusset før. Derfor kan Coronavirus potentielt smitte langt flere, end influenza typisk kan.

 

 

Hvordan smitter det?

 

  • Virus smitter fra person til person via dråber, som spreder sig i luften ved hoste eller nys.
  • Hvis man får viruspartikler på hånden, fx ved håndtryk, og derefter gnider sig omkring næse eller mund, kan det sprede sig til luftvejene.

 

Hvornår viser smitten sig?

Tid fra smitte til symptomer, også kaldet inkubationstiden, opstår er cirka en uge, men kan både være kortere og længere (2-12 dage). Det betyder altså, at man godt kan være smittet uden at vide det.

 

 

Kan det smitte i inkubationstiden?

Det forventes, at man har størst risiko for at smitte andre, når man har symptomer. Selvom der er set eksempler på smittespredning fra personer, før de får symptomer, vurderer WHO, at udbruddet er drevet af smitte fra personer med symptomer.

 

 

Hvornår smitter det ikke længere?

Den nye Coronavirus minder meget om den influenzavirus, som vi kender herhjemme. Derfor er mønsteret for, hvad der sker, fra man bliver syg, til man bliver rask, også det samme. Når man er rask, smitter man ikke længere.

 

Driftlinjens åbningstider

Mandag-torsdag: 7-12 + 13-15

Fredag: 7-12

 

 

Ekspeditionens åbningstider

Mandag-torsdag: 9-12 + 13-15

Fredag: 9-13

 

 

Information til leverandører og samarbejdspartnere

Se her

 

 

Information på 25 forskellige sprog

Se her