Energi og miljø

- fremmer energirigtig og miljørigtig ejendomsdrift

 

AL2bolig er medejer af selskabet Energi & Miljø, som blev stiftet i forsommeren 2011.

 

Selskabets væsentligste aktiviteter er under hensyntagen til andelshavernes økonomiske interesser at levere konkurrencedygtige ydelser, der fremmer energirigtig og miljørigtig ejendomsdrift.

 

Ved at gå sammen og organisere opgaven i et fælles selskab, skabes det bedst mulige fundament for at tilvejebringe et rentabelt forretningsgrundlag for opretholdelse af de nødvendige kompetencer, som samtidig kan levere sådanne ydelser til en særdeles konkurrencedygtig pris til medlemmerne. Regnskabet for 2016 udviser et overskud på 18 tkr., efter der er foretaget afskrivning på goodwill på kr. 600.000, hvilket vurderes som et tilfredsstillende resultat, som understøtter bestyrelsens forventning til en positive udvikling af selskabet, og at grundlaget for videreførelse af Energi og Miljø fortsat er tilstede.

 

I AL2bolig har vi været initiativtagere til, at Energi og Miljø sammen med Keep Focus har udviklet en løsning, der sikrer, at vi som boligorganisation selv har ejerskab til og råderet over data fra forbrugsmålere i boligafdelingerne.

 

Medlemmer i Energi og miljø

 

 

AL2bolig

Boligselskabet Viborg

Boligselskabet Fruehøjgaard

AAB Skive

BoligKorsør

Vordingborg Boligselskab

Bolig Næstved

Boligforeningen VIBO

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Boligselskabet HJEM

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligselskabet Kirstinevang

Boligorganisationen Lundebjerggård

Boligselskabet AKB, Lyngby

Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Hospitalssygeplejerskerne

VAB

Medlemmer i alt

 

 

 

 

 

 

Antal medlemsbeviser

4.247

2.996

 1.377

1.835

 2.765

  2.104

 2.944

5.885

2.870

238

 711

 790

 544

878

 183

 210

3.474

34.051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Energi & Miljø's hjemmeside kan du læse om miljø- og energirigtig ejendomsdrift henvendt til boligselskaberne og beboerne i boligafdelingerne. Du finder også gode spareråd.

 

Du finder hjemmesiden her:

Energi og Miljø