Boligsocial familiemedarbejder til Langkærparken i Tilst

 

Har du erfaring med og lyst til at arbejde med sårbare familier? Vil du gerne arbejde med mennesker i deres nærområde og i tæt samarbejde med andre lokale aktører?

 

Som en del af en ny boligsocial helhedsplan for 2017-2021 forstærker vi indsatsen overfor sårbare familier og børns fritidsaktiviteter. Den overordnede tanke bag den boligsociale indsats er at styrke det gode na-boskab og skabe større sammenhængskraft i lokalområdet med forbillede i landsbytanken, hvor man kender hinanden og interesserer sig for hinandens trivsel. Fokus på familier skal skabe fundament for gode børneliv, bedre skolestart og forældresamarbejde samt øge andelen af unge der får en ungdoms-uddannelse.

 

I samarbejde med både frivillige foreninger og lokale samarbejdspartnere bliver du ankerperson i familie-aktiviteter for familier, der har gennemført et forløb i børneinstitutionernes fredagsklub for sårbare fami-lier. Du bliver frivilligkoordinator i ForeningsMentor i Tilst. ForeningsMentor er et projekt, der bygger bro mellem børn og familier i Langkærparken og foreningslivet. I samarbejde med en anden boligsocial med-arbejder er du med til at opbygge et tættere kendskab til beboerne i Langkærparken og støtter flere fri-villige aktiviteter i Bydelshuset. Du bliver tovholder for en række frivilligdrevne aktiviteter, og du skal no-gen gange træde til og overtage det praktiske omkring aktiviteten.

 

Dine primære opgaver bliver:

 

 • At være med til at opbygge Naboskaberne, som er et netværk af beboere i Langkærparken og Tilst

 

 • Koordineringen af frivillige i projekt Foreningsmentor

 

 • Rekruttering af børn, som gerne vil være aktiv i en forening

 

 • Planlægning og afvikling af forældrecafe og et nyt forældrenetværk i samarbejde med kommuna-le partnere

 

 • I samarbejde med en engageret gruppe frivillige skal du være med til at fastholde og udvikle om-rådets lektiecafe

 

 • Registrering og indberetning af aktiviteter

 

Dine kompetencer:

 • Du har viden og erfaring med tværfagligt arbejde med sårbare familier

 

 • Du arbejder anerkendende og er god til at se mennesker for deres ressourcer og sætte dem i spil

 

 • Du har erfaring med og lyst til at arbejde med alle aldersgrupper og mennesker med forskellig et-nisk baggrund

 

 • Du har erfaring med ledelse og organisering af frivillige og samarbejde med frivillige foreninger

 

 • Erfaring med boligsocialt arbejde er en fordel men ingen betingelse

 

 • Du bevarer overblikket i travle og tilspidsede situationer

 

 • Du er god til selvledelse, administrerer din egen arbejdstid og opgaveløsninger.

 

 • Du er initiativrig og kan samtidig give plads til de frivillige og deres ejerskab til aktiviteterne

 

 • Du kan samarbejde med mange forskellige og samtidig løse andre opgaver alene

 

 • Der er ingen krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund. Du kunne være pædagog, social-rådgiver, folkeskolelærer eller en anden uddannelse kombineret med praktisk erfaring. Din faglige profil favner bredden i såvel opgaver som brugergruppe

 

Vi tilbyder:

 • Et selvstændigt og fleksibelt job med stor indflydelse på arbejdsopgaverne

 

 • Gode kolleger og en uformel omgangstone

 

 • En varieret arbejdsdag, hvor du er i kontakt med vidt forskellige mennesker

 

 • Engagerede kolleger i det boligsociale netværk i Aarhus

 

Hvem er vi:
Det boligsociale arbejde i Langkærparken har eksisteret siden sommeren 2012 og består ud over dig af to boligsociale medarbejdere, en boligsocial leder, en UU vejleder, en jobcentermedarbejder og en familie-koordinator. Igennem arbejdet er der desuden en stor berøringsflade til AL2boligs øvrige medarbejdere, afdelingsbestyrelsen, bydelshusets frivillige, diverse samarbejdspartnere og ikke mindst beboere i Langkærparken og det øvrige Tilst. De boligsociale aktiviteter spænder bredt inden for kategorierne ”Fo-rebyggelse og forældreansvar”, Tryghed og trivsel” og ”Uddannelse & beskæftigelse”.

 

Ansættelsesforhold:
Stillingen er på 37 timer ugentlig og ønskes besat den 1. september eller hurtigst muligt derefter. Der vil være en del aften- og weekendarbejde i stillingen. Stillingen løber frem til afslutningen af den boligsociale helhedsplan. Den nuværende Boligsociale helhedsplan udløber i juni 2021.

 

Løn efter overenskomsten mellem BL og HK.

 

Praktiske oplysninger:
Ansøgning, CV og relevante bilag sendes til job@al2bolig.dk mærket ”Boligsocial medarbejder” senest den 18. august kl. 12.00. Der vil blive afholdt samtaler i uge 34.


Du kan læse mere om helhedsplanen og de forskellige indsatser her. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte boligsocial leder Jan Andersen jha@al2bolig.dk eller tlf. 60 29 41 42 på følgende tidspunkter: tirsdag imellem kl. 12-16. Vær venlig at overholde spørgetiden, da den er nødvendig i en travl hverdag.

 

 

 

Mere om den boligsociale helhedsplan i Langkærparken