Studerende med analytisk forståelse til politisk ledet organisation

Som studentermedhjælper i AL2bolig får du en central rolle helt tæt på direktionen. Du får indsigt i den daglige ledelse, i samspillet med beboerdemokraterne og i organisationens udvikling. Du får mulighed for at fokusere på mange forskellige aspekter af organisationen, så du både skal trække på dine metodiske kompetencer og din analytiske drivkraft.

 

Arbejdsopgaverne er blandt andet at:

 

  • Støtte direktionen i udviklingen af organisationen
  • Analysere og foreslå forbedringer til forretningsgange
  • Bidrage til udviklingen af beboerdemokratiet
  • Levere skarp og præcis kommunikation til beboerne

 

Vi søger en samfundsvidenskabelig studerende, som har et par år tilbage af sin uddannelse. Vi vil meget gerne have en studentermedhjælper, som er her i en længere periode. Det øger indsigten i organisationen, og det giver mulighed for, at studentermedhjælperen får mere ansvar og flere selvstændige opgaver.

 

Den forventede arbejdstid er 10-15 timer ugentligt, og vi er meget fleksible i eksamensperioder.

 

Send en kortfattet ansøgning, et CV på maksimalt én side og dine karakterudskrifter til job@al2bolig.dk. Skriv ”Studentermedhjælper” i emnefeltet.

 

Ved eventuelle spørgsmål kontaktes direktør Allan Werge på tlf. 6029 4300 eller alw@al2bolig.dk

 

Ansøgningsfrist: 5. marts 2018.

 

 

AL2bolig

AL2bolig er en almen boligorganisation med 4.500 boliger i Aarhus- og Favrskov Kommune. Med udgangspunkt i en bæredygtig og mangfoldig tilgang løser vi centrale samfundsudfordringer ved at tilbyde tilgængelige boliger tæt på byen.

 

Vi håndterer boligsociale udfordringer, og arbejder for at beboerne engagerer sig i deres boligområder. Samtidig løser vi professionelt og effektivt administrationen af almene boliger, så huslejen holdes nede og beboerne sikres en service af høj kvalitet.