Udviklingskonsulent med boligsociale kompetencer

 

Kan du skabe fællesskaber?

Så er du måske lige den, vi har brug for!

 

Vi søger en udadvendt kollega, der evner at skabe kontakt og gode relationer til både voksne, unge og børn i vores boligafdelinger.

 

Du har en grundlæggende forståelse og respekt for menneskers forskellighed. Du arbejder struktureret på at knytte relationer og facilitere aktiviteter. Du kan engagere beboere i arbejdet med at styrke fællesskaber og beboerdemokrati.

 

Jobbet

 

Gennemgående for AL2bolig er aktiviteter baseret på beboerinvolvering. Aktiviteterne skal være med til at styrke fællesskaber samt understøtte bedre trivsel, tryghed og samhørighed. Dette skal ske i meget tæt samspil med beboere og bestyrelser, så ejerskabet til den konkrete aktivitet er i boligafdelingen.

 

En anden nøgleopgave er at understøtte og videreudvikle AL2boligs beboerdemokrati – særligt med fokus på deltagelse. Demokratiet skal udvikles inden for rammerne af lovgivningen og AL2boligs vedtægter. Din konkrete opgave kan være meget forskellig fra afdeling til afdeling, og det er vigtigt, at du kan skifte mellem forskellige roller.

 

Hertil kommer, at du skal søge midler til projekter og aktiviteter i afdelingerne, og derfor kende til fondsansøgninger.

 

Din person

 

Du har særdeles gode samarbejdsevner, god situationsfornemmelse og en evne til at begå dig i beboerdemokratiet. Du formår at nå alle målgrupper vha. dine formidlingskompetencer og grundlæggende forståelse for mennesker.

 

Vi forventer, at din uddannelsesmæssige baggrund kan støtte op om jobbet, og at du har erfaring med at arbejde med frivillige. Det er også en fordel, at du har erfaring og kendskab til foreningsliv og samarbejde med de kommunale myndigheder.

 

Vi tilbyder

 

Stillingen er placeret i kommunikationsafdelingen, men er den eneste af sin art. Dette betyder, at du skal være selvkørende fra idé til resultat. Der vil være et tæt samarbejde med sekretæren i afdelingen omkring aktiviteter i boligafdelingerne og i forbindelse med de årlige afdelingsmøder. Du skal forvente, at der vil være aftenarbejde.

 

Vi tilbyder gode udviklingsmuligheder, fleksibel arbejdstid og ikke mindst et uformelt og engageret arbejdsmiljø. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

 

Ansættelsesforhold

 

Din placering er i AL2boligs kommunikationsafdeling, hvor du refererer til afdelingslederen. Kontoret består af fire personer, hvor du er den ene.

 

Stillingen er 37 t/uge med flexordning, der kan forekomme aften og weekendarbejde. Løn i henhold til gældende overenskomst med BL – Danmarks Almene Boliger.

 

Send din ansøgning med CV til job@AL2bolig.dk og skriv 'Kommunikation' i emnefeltet. Vi indkalder til samtaler løbende og vil derfor opfordre til, at du sender din ansøgning hurtigst muligt.

 

Spørgsmål til stillingen kan du rette til leder af kommunikationsafdelingen Tania Andersen på mail ta@AL2bolig.dk eller på tlf. 6029 4141.

 

AL2bolig

 

"Vi skaber stærke fællesskaber med plads til mangfoldighed og plads til den enkelte."

 

AL2bolig er en mellemstor boligorganisation, hvis administration ligger i Tilst ved Aarhus. Det der kendetegner AL2bolig er, at vi i særlig grad arbejder med bæredygtighed og mangfoldighed, og at vi har et løbende fokus på at gøre det mere interessant at være beboerdemokrat.

 

Geografisk dækker AL2bolig et område fra Hadsten i nord til Tranbjerg i syd og fra Hammel i vest til Åbyhøj i øst.

 

Knap 100 ansatte sørger for den daglige administration af boligerne, hvad enten der er tale om at renovere, udleje, reparere, servicere eller at kommunikere med beboerne.

Filer du kan downloade