Hvem bestemmer hvad?

 

Øverste myndighed | Repræsentantskabet


• Træffer beslutning om nyt byggeri, grundkøb, salg o.lign.
• Træffer beslutning om væsentlige forandringer
• Træffer beslutning om vedtægtsændringer
• Vælger alle eller flertallet af medlemmer til bestyrelsen - vælger evt. formand
• Træffer beslutning om kommunalbestyrelsen kan udpege bestyrelsesmedlemmer (-borgmestre o.lign)
• Godkender endeligt årsregnskab
• Vælger revisor
• Træffer beslutning om administration

Se forretningsorden for repræsentantskabsmødet her

 

Organisationsbestyrelsen


• Har den overordnede ledelse af foreningen
• Har den overordnede ledelse af afdelingerne
• Ansvar for udlejningen af ledige lejligheder
• Godkender årsregnskab efter godkendelse af afdelingsbestyrelsen/eventuel godkendelse på afdelingsmødet
• Vedtager foreningens driftsbudget
• Endelig godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter efter godkendelse på afdelingsmødet
• Er ansvarlig for overholdelse af gældende love og regler
• Træffer bestemmelse om den daglige administration
• Ansætter direktør/forretningsfører og evt. ledende personer
• Forpligter foreningen og afdelingerne
• Fastlægger sin egen forretningsorden
• Disponerer over byggefonden og dispositionsfonden

 

 

Afdelingsbestyrelsen


• Fører tilsyn med vedligeholdstilstand og pasning
• Påser at der er god orden
• Godkender afdelingens driftsbudget og årsregnskab
• Foreslår aktiviteter i afdelingen
• Foreslår fordelingsmåde for individuel måling af vand *
• Foreslår fordelingsmåde for el og vand*
• Skal samtykke ledelsens planer om vedligehold m.v.
• Skal orienteres om ændret bemanding
• Kan deltage i 1 og 5 års eftersyn
• Kan lade sine beslutninger godkende ved urafstemning
• Skal modtage nødvendig bistand fra ledelsen
• Fastlægger sin egen forretningsorden
• Vælger evt. formand og repræsentantskabsmedlemmer

 

 

Afdelingsmødet


• Godkender afdelingens driftsbudget evt. ved urafstemning
• Godkender eventuelt afdelingens årsregnskab
• Godkender forslag om arbejder og aktiviteter
• Godkender forslag om fordelingsmåde for el og varme
• Godkender forslag om fordelingsmåde for individuel måling af vand
• Godkender afdelingens husorden
• Godkender afdelingens vedligeholdelsesreglement
• Uddelegere kompetence til beboergrupper
• Godkender iværksættelse af forebyggende arbejde
• Vælger medlemmer til afdelingsbestyrelsen
• Vælger evt. formanden
• Beslutter afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst 3 - ulige antal)
• Beslutter om der holdes 1 eller 2 ordinære afdelingsmøder (v/2 hvilket der er valgmøde)
• Beslutter om der vælges repræsentantskabsmedlemmer på mødet