Jobansøger

 

Indledning

Når du søger en ledig stilling, eller sender en uopfordret ansøgning til AL2bolig, skal du være opmærksom på, at vi i forbindelse hermed behandler personoplysninger om dig.

Dine rettigheder som registreret i medfør af gældende persondataret beskrives nedenfor.

 

Modtagelse af ansøgninger

Når du har afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på modtagelsen via mail. Vi gennemgår ansøgningerne og udvælger på baggrund af kvalifikationer, hvem vi ønsker at indkalde til samtale.

Dine personlige oplysninger er kun tilgængelige for de medarbejdere, som skal behandle sagen.

 

Samtaler

Ved jobsamtalen vil både dine faglige og personlige kvalifikationer blive drøftet. Ligesom der til samtalen også vil være en uddybning af jobbet, og hvordan det er at arbejde i AL2bolig.

Vi noterer under samtalen oplysninger der drøftes, som vurderes at være relevante for vurderingen af, om du tilbydes stillingen. Noterne vil blive gemt i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

 

Indhentelse af oplysninger og referencer

For ansøgere vi skønner bedst kvalificerede til stillingen vil vi, efter forudgående aftale med ansøgeren, indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere.

Vi kan desuden i relevant omfang bede dig fremsende yderligere oplysninger, fx eksamensbeviser. Ydermere kan der, hvis det skønnes relevant, blive indhentet tilgængelige oplysninger fra internettet herunder bl.a. oplysninger fra sociale medier såsom fx LinkedIn.


 

Rekrutteringsbureau

Hvis du søger et job, hvor det af stillingsopslaget fremgår, at et eksternt rekrutteringsbureau vil varetage jobansøgningerne, vil dine personoplysninger blive indsamlet og behandlet af rekrutteringsbureauet i overensstemmelse med en gældende databehandleraftale mellem AL2bolig og den pågældende databehandler.


 

Børneattest

I de tilfælde hvor en ansat eller en frivillig med fast tilknytning til en boligafdeling har direkte kontakt til børn under 15 år, vil vi bede om samtykke til at indhente en børneattest.

Indhentning og håndtering af børneattester vil ske i fortrolighed, og de medarbejdere der modtager oplysninger om indholdet har tavshedspligt.

 

 

Straffeattest

I visse tilfælde kan vi anmode om straffeattester. Vurderer vi, at det vil være relevant at indhente straffeattest i forhold til den stilling, som ansøgningen vedrører, vil det fremgå af stillingsopslaget, og vi vil bede om dit samtykke hertil.

Om straffeattest skal indhentes afhænger af, hvilken stilling der søges, herunder særligt hvilket ansvar og beføjelser stillingen indebærer.
 

 

 

Helbredsoplysninger

Vi vil i særlige tilfælde kunne anmode om helbredsoplysninger. Dette særligt i tilfældet hvor sygdom vil udgøre en væsentlig betydning for evnen til at varetage stillingen.

Hvis det konkret vurderes nødvendigt at indsamle helbredsoplysninger, vil vi angive, hvilke sygdomme eller symptomer på sygdomme, der ønskes oplysninger om.

Vi vil selvfølgelig til hver en tid overholde gældende lovgivning om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet.

 

 

Kreditoplysninger

I tilfældet hvor jobbet vil indebære økonomiansvar eller regnskabs- og bogholderiopgaver, kan det, hvis formålet tilsiger det, være nødvendigt at indhente oplysninger om ansøgers kreditværdighed hos et kreditoplysningsbureau. Hvilket sker efter at AL2bolig har modtaget samtykke hertil fra ansøgeren.

Hvis der indhentes oplysninger om kreditværdighed, vil vi orientere herom, herunder at du er blevet tjekket hos et kreditoplysningsbureau, samt om en eventuel efterfølgende opbevaring af kreditoplysningerne.
 

 

Det videre forløb i rekrutteringssager

Vi kontakter i videst muligt omfang de ansøgere, der har været til samtale pr. telefon. I tilfældet hvor tilbagemeldingen ikke gives telefonisk, vil vi give besked via mail.

Når vi har fået besat stillingen, vil de øvrige ansøgere modtage et afslag via mail.

Hvis du bliver ansat hos os, opbevarer vi de oplysninger, som vi har modtaget i forbindelse med rekrutteringen. Opbevaringen vil ske elektronisk i din personalesag i henhold til vores retningslinjer herom.

Hvis der gives afslag på din ansøgning, vil de indgivne oplysninger blive slettet automatisk efter seks måneder.

Er der en fælles interesse for at opbevare personoplysninger i længere tid, vil der blive udarbejdet en aftale herom. I overensstemmelse med denne aftale vil dine oplysninger blive gemt i vores jobbank.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har i den forbindelse ret til at: 

  • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig vi har indsamlet (se databeskyttelsesforordningens artikel 15)
  • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 16)
  • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 17)
  • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 18)
  • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 21)Du har ret til at klage til os over behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du ikke er enig i vores håndtering af sagen, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet (se kontaktoplysninger nedenfor)

 

Har du spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Er du ikke enig i vores håndtering af sagen, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Tlf. 33193200, E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Klage

  • Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk