AL2boligs seniorklub

 

AL2boligs seniorklub er stiftet i 2017, og har til formål, at bevare den fortsatte kontakt mellem tidligere medarbejdere indbyrdes og at bevare kontakten til den tidligere arbejdsplads. Dette sker ved arrangementer af social og kulturel art.
 
Som medlemmer kan optages tidligere og nuværende medarbejdere i AL2bolig, som opfylder følgende kriterier:


1. Medarbejderen skal være gået på pension ved almindelig fastsat pensionsalder, førtidspension eller efterløn, skal have mindst 5 års anciennitet i AL2bolig, og være fyldt 55 år på fratrædelsestidspunktet.

 

2. Medarbejdere, der er fyldt 60 år og fortsat er ansat i AL2bolig, har mulighed for at blive medlem af seniorklubben. Medarbejderen skal dog have mindst 5 års anciennitet i AL2bolig.

 

3.  Ønsker du at være medlem af klubben, rettes henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

 

Bestyrelse

 

Formand
Bent Danielsen
Mail: bent.danielsen@blaesild.dk  

 

Kasserer
Torben Spure Nielsen
Mail: torbenspure54@gmail.com 

 

Sekretær
Lone Løkke
Mail: loneloekke3@gmail.com