AL2boligs vision og værdier

Beboere, medarbejdere og bestyrelser har været med i udarbejdelsen af AL2boligs værdigrundlag.
Arbejdet fremadrettet byder på definition af konkrete målsætninger.

 

 

Vision

 

Værdier

 

Ordentlighed

Vi lægger vægt på ordentlighed i mødet med hver enkelt beboer og leverandør – og i samarbejdet mellem kolleger, ledere og medarbejdere. Vi møder den enkelte professionelt med åbenhed og ærlighed der, hvor vedkommende er.

Visionær

Vi vil mere, end bare stille en bolig til rådighed for vores beboere. Vi tør tænke store tanker for vores boligafdelinger, ledelsesstil og personaleforhold. Tanker, hvor vi hæver os over konventioner og normer og ikke forfalder til vanetænkning. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og tror på, at vi ved en fælles indsats kan nå langt. Vi er ikke bange for at prøve noget nyt og lærer af det, hvis vi begår fejl.

 

 

Tryghed

Kernen i organisationen er beboerne og medarbejderne. Via dialog vil vi prioritere at skabe tillid til hinanden og til fællesskabet for således at sikre, at alle føler sig trygge. I vores drift vil vi lægge vægt på trygge udearealer.

 

Ansvarlighed

Økonomisk ansvarlighed kommer til udtryk i forsvarlig budgettering, både når vi arbejder med byggeri, renovering, organisationens budget og ikke mindst boligafdelingernes driftsbudget. Vi ser det som vores opgave, så vidt muligt, at sikre huslejeniveauet i boligafdelingerne mod store udsving.

Ansvarlighed

Social ansvarlighed opnår vi blandt andet ved at sikre, at livet i boligafdelingerne fungerer og igangsætte en boligsocial indsats, hvor det er nødvendigt. Et andet vigtigt element i social ansvarlighed er beboerdemokratiet, som vi vil arbejde målrettet med at støtte op om og udvikle i såvel store som små afdelinger. Også i vores personale- og uddannelsespolitik er vi vores sociale ansvar bevidst.

 

 

Ansvarlighed

Klimaansvarlighed tænker vi ind i alle dele af vores administration og daglige drift. Vi overvejer altid den miljø- og klimamæssige betydning af vores aktiviteter inden for de økonomiske rammer og søger den løsning, som belaster miljøet mindst.