Administrativt nyt - April 2018

TADAA dele elbiler

 

Der er nu mulighed for at leje en Tadaa elbil i 2 af AL2boligs afdelinger: Afdeling 111, Langkærparken i Tilst og afdeling 128, Lisbjerg Bakke. Læs mere på www.tadaacar.dk

Formandsmøde 24. maj

 

Årets formandsmøde holdes torsdag, den 24. maj 2018 i administrationen – så sæt kryds i kalenderen. Dagsorden udsendes snarest.

Sekretær ansat

 

Sekretær Kim Vester er ansat i AL2bolig pr. 1. april 2018. Kim skal primært være sekretær for afdelingsbestyrelserne, herunder være ansvarlig for indkaldelser til afdelingsmøder og afdelingernes rådighedsbeløb (konto 119). Vi byder Kim velkommen.

Kommunikationsmedarbejder ansat

 

Pr. 1. april 2018 er Marie Schmeltz fastansat som kommunikationsmedarbejder. Vi byder Marie velkommen.

Besøg i administrationen

 

Afdelingsbestyrelserne er meget velkomne i administrationen. Det er så ærgerligt, når I går forgæves, og vi opfordrer derfor til, at I ringer i forvejen, og laver en aftale.

AL2boligs årsregnskab

 

AL2boligs regnskab for 2017 blev godkendt af organisationsbestyrelsen på bestyrelsesmøde 12. april. Årsregnskabet viser et overskud på 1.448.115 kr.

Boligsocial koordinator fratrådt

 

Boligsocial koordinator Camilla Møberg Jørgensen er fratrådt sin stilling i AL2bolig. Vi arbejder på at finde en afløser for hende. Afdelinger med igangværende projekter kan kontakte direktør Allan Werge herom.

Nye tiltag – udlejning af boliger i Lisbjerg

 

Der er stadig ledige boliger i afdeling 128, Lisbjerg Bakke. Derfor er boligerne også udbudt på www.boligportal.dk og www.lejebolig.dk

I er meget velkomne til at sprede budskabet.

Nye tiltag i driftscenter Åbyhøj

 

På opfordring fra organisationsbestyrelsesmedlem Jørgen Sørensen, blev der på organisationsbestyrelsens møde i april drøftet handlinger og udfordringer i driftscenter Åbyhøj. Der er derfor igangsat nye forbedringer og styrkende tiltag i driftscenter Åbyhøj.