Favrskov Boligselskab

Favrskov Boligselskab er etableret som en godkendt almen boligorganisation i december 2011. Foreningen har hjemsted i Favrskov Kommune og kan ifølge vedtægterne kun virke i Favrskov Kommune. Boligselskabet er dannet ved fusion af fem selvejende almene boinstitutioner for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Boligerne er beliggende på Ellemosevej i Hadsten og Hindhøjen i Hinnerup.

 

Boligselskabet har indgået aftale med AL2bolig om varetagelse af den daglige administration.

 

  

Filer du kan downloade

Arkiv

 


 

Afdelinger

Kontakt: 

Afdeling 06-001 Ellehus
Varmemester Finn Nielsen
Mail: fini@favrskov.dk
Tlf.: 20 81 09 07
(Grete Jørgensen, afdelingsleder / kontakt Ellemosevej, mail: grj@favrskov.dk, Tlf.: 89 64 26 80)

 

Afdeling 06-002 Bokollektiv Hadsten 1
Varmemester Finn Nielsen 
Mail: fini@favrskov.dk
Tlf.: 20 81 09 07

Afdeling 06-003 Bokollektiv Hadsten 2
Varmemester Finn Nielsen
Mail: fini@favrskov.dk
Tlf.: 20 81 09 07

Afdeling 06-004 Bofællesskabet Hinnerup
Varmemester Niels Martin Rasmussen 
Mail: nira@favrskov.dk
Tlf.: 51 44 41 36
(Kirsten Jacobsen, afdelingsleder / kontakt hus 1+2+3. Mail: kja@favrskov.dk, T: 8964 1636)

Afdeling 06-005 Bofællesskabet Hinnerup
Varmemester Niels Martin Rasmussen 
Mail: nira@favrskov.dk
Tlf.: 51 44 41 36

 

 

BestyrelsenJens Peter Jensen, formand

E-mail: jp.jensen.dk@gmail.com

 

Ole Thykær, næstformand

E-mail: thykeer@webspeed.dk

 

Jan Møller, medlem

E-mail: loof.miller@webspeed.dk

 

Lone Thykær, suppleant

E-mail: thykeer@webspeed.dk