Samarbejder

Tænketanken Demokratisk Erhverv

 

Som en beboerstyret boligorganisation skaber AL2bolig det gode boligliv for alle organisationens beboere, samtidig med at der målrettet arbejdes på at styrke og udvikle lokalområderne. Det formål ønsker AL2bolig skal fylde mere i det lokale erhvervsliv. Derfor er vi medlem af Tænketanken Demokratisk Erhverv. 

 

Tænketanken Demokratisk Erhverv arbejder for at fremme den erhvervsdemokratiske virksomhedsform samt for at skabe engagement og opbakning til erhvervsdemokrati blandt befolkningen, meningsdannere og beslutningstagere.

 

”Vi vil gerne støtte op om de demokratiske virksomheder. Vores samfundsfokus er på fællesskabet og samfundsansvaret både i vores boligafdelinger, de lokalområder vi er en del af og i hele landet. Vi ved, at det betyder noget for et lokalområde og vores medlemmer, at der er stærke demokratiske organisationer, som går forrest i arbejdet med at påtage et samfundsansvar” fortæller Allan Werge, direktør i AL2bolig.

 

Læs mere om Tænketanken Demokratisk Erhverv her