Samarbejder

Favrskov Kommune

 

AL2bolig har et godt og veludviklet samarbejde med Favrskov Kommune, og vi administrerer en stor del af kommunens ældreboliger og almene boliger på socialområdet. En del af dette samarbejde er Favrskov Boligselskab, som blev dannet i december 2011.

 

Foreningen har hjemsted i Favrskov Kommune og kan ifølge vedtægterne kun virke i Favrskov Kommune. Boligselskabet er dannet ved fusion af fem selvejende almene boinstitutioner for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Boligerne er beliggende på Ellemosevej i Hadsten og Hindhøjen i Hinnerup.