Samarbejder

Telefaction

 

På vegne af AL2bolig udsender analyseinstituttet TeleFaction regelmæssigt spørgeskemaer til vores indflyttere og fraflyttere samt et til alle beboere i AL2bolig, når vi udarbejder vores store beboertilfredshedsundersøgelse. Ved brug af beboernes egne ord tilstræber vi os på at sikre god kvalitet i forløbet for indflyttere og fraflyttere og forbedre forholdene for eksisterende beboere.

 

Besvarelserne resulterer i en stor mængde konstruktiv data, som AL2bolig omdanner til tabeller og grafer. Disse bliver med jævne mellemrum offentliggjort på hjemmesiden her