BYDELSHUSET

 


Bydels­hu­set Tilst er møde­sted for alle bebo­e­re i Tilst og omegn. Huset til­by­der akti­vi­te­ter dre­vet af fri­vil­li­ge kræf­ter samt af loka­le for­e­nin­ger og orga­ni­sa­tio­ner.

 

Her kan du blandt andet komme til fællespisning, sprogcafé, lektiecafé, forældrecafé, yogaundervisning og meget mere. 

 

Læs mere om aktiviteterne i Bydelshuset her