PC-KLUBBEN

 

Klubben yder hjælp til opsætning af internet og e-mail, men kan også hjælpe med at lave og opgradere din PC. Medlemmerne er især voksne, uanset baggrund og kendskab til edb-området, og det er tænkt som en hjælp til selvhjælp.

 

Klubaften hver mandag fra kl. 19.00-21.00.

 

Der opkræves kontingent til klubben.

 

Du finder PC-klubben på Torstilgårdsvej 50, kælderen.