Affald

Her kan du komme af med dit affald

 

Sortér affaldet rigtig

Husholdningsaffald - restaffald

Restaffaldet kommes i poser, der lukkes med knude og afleveres i beholderne til restaffald. Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret papir, glas, plast, metal og miljøfarligt affald fra.

Glas og flasker

Flasker og andet glas afleveres i containere til glas og flasker. Glasemballage skal være synligt rent og uden rester for at kunne genanvendes. Spejle, lamper og glasplader må ikke lægges i containerne til glas og flasker - heller ikke, hvis de er gået i stykker.

Papir og pap

Aviser, pap og papir afleveres i containerne til papir. Pap skal været rent og tørt for at kunne genanvendes. Er pizzabakken fedtet eller indeholder madrester skal den derfor i restaffald. En hel ren pizzabakke kan sagtens genanvendes.

Miljøstation

 

 

 

Alt affald udover almindeligt dagligt husholdningsaffald bringes til Miljøstationen Langkærvej 13. Der er adgang via brik hele døgnet.


Din sortering af affaldet er meget vigtig, da der kun er tilknyttet én medarbejder til Miljøstationen nogle få timer dagligt. Er du i tvivl om placeringen så anbring affaldet ud for det sted du mener, at det hører hjemme, så det er muligt at omplacere det til det rigtige sted.

 

Transport af affald

Overfor Miljøstationen vil der være anbragt trækvogne til transport af affald til Miljøstationen. Vognene er låst, men nøgle kan lånes ved henvendelse til Driftscenter Tilst.

Vaskeplads til biler

På miljøstationen er der vaskeplads til beboernes biler

På miljøstationen kan du komme af med nedenstående affaldstyper:

Batterier og olie

Storskrald

Tæpper

Haveaffald

Vigtigt haveaffaldet må ikke indeholde rester af andet affald så som plast, flamingo og lignende.

Jern

Tøj

Tøj afleveres i pose, da det skal transporteres videre til genbrug.

Diverse brændbart

For eksempel trækasser, brædder og plast.

Deponeringsaffald

PVC, plastpersienner, glas/spejle, keramik.

Storskrald

Du har mulighed for selv at bestille afhentning af storskrald. Læs om Aarhus Kommunes ordning for storskrald her:

Storskrald

Aarhus Kommunes genbrugsstationer

Hvis der er affald, du ikke kan komme af med i din afdeling, kan du aflevere det på genbrugsstationen. Du kan læse mere om genbrugsstationerne på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Læs mere