El

Måleren er placeret i eltavlen i entréen. Målerne fjernaflæses. Ved opgørelse betales for eget forbrug samt et beløb gældende for fællesarealer, vaskerier, kælder- og parkbelysning, udregnet efter lejlighedernes størrelse (m2). Skulle der opstå fejl i elinstallationerne i boligen, slår HFI-relæet automatisk strømmen fra.

Vigtigt!

Du må ikke selv foretage indgreb i den faste installation. Arbejdet skal altid udføres af en autoriseret el-installatør. Ligeså vigtigt er det, at alle strømførende dele, både den faste installation, stik, forlængerledninger, strygejern, støvsugerledninger og lignende, er helt i orden. Der må ikke bores i vægge umiddelbart under lampeudtag, kontakter og målergrupper, da der her er kabelføring.

Nedsæt dit strømforbrug

 - og spar penge!

Læs mere

Du skal jævnligt, og mindst én gang ugentligt kontrollere forbruget ved at aflæse lejemålets målere. Du skal notere de løbende aflæsninger, og hvis der konstateres uregelmæssigheder, skal du omgående kontakte driftslinjen.

Flere gode råd

 

 

Solceller

Langkærparken har solcelleanlæg på alle tage. I gennemsnit producerer hver blok 31.000 kWh/år, hvilket svarer til, at produktionen dækker fællesforbruget af strøm i Langkærparken.

 

Du kan følge med i hvor meget strøm, solcellerne i Langkærparken producerer: Scan QR-koderne i opgangene med en smartphone og få direkte adgang til at se hvor meget strøm, blokkens solcelleanlæg producerer. Du kan også følge linket her eller scan QR-koderne i opgangene med en smartphone og få direkte adgang til at se hvor meget strøm, blokkens solcelleanlæg producerer.

 

Med app’en kan du se lidt mere...

Du kan også vælge at downloade den gratis app Solar-log i
App Store eller Play Butik. Du finder en vejledning til opsætning af app'en her. Hent vejledning til app.