Vand

Vandmålerne er placeret i teknikskakt ved badeværelset. Her er der en måler til koldt vand og en måler til varmt vand. Målerne fjernaflæses.

 

Boligens samlede forbrug af vand findes ved at lægge begge måleres forbrug sammen. Varmtvandsmålernes registrering af kubikmeter er dels til fordeling til varmeregnskab og dels forbruget af vand. Ved registrering af forbruget i 5-værelses lejligheder skal målerne på bad og gæstetoilet sammenlægges for at give det samlede forbrug.

 

På badeværelset lige ved vandmålerne er der placeret to små haner med et lille håndtag. På disse haner kan du lukke for vandet i hele lejligheden. Ved vandskader i lejligheden er det disse to haner, der skal lukkes hurtigst muligt. Husk at det er dig, der betaler for vandet.


Særligt for Torstilgårdsvej 62-64
I boligerne på Torstilgårdsvej 62-64 er varmtvandsmåleren placeret i skabet i køkkenet (i 5-rumsboliger også på gæstetoilettet). I 1-rumsboliger er måleren placeret på toilettet.

Gode råd om at spare

Vi har samlet en række gode råd til, hvordan du sparer på vandet.

 

Læs mere

Du skal jævnligt, og mindst én gang ugentligt kontrollere forbruget ved at aflæse lejemålets målere. Du skal notere de løbende aflæsninger, og hvis der konstateres uregelmæssigheder, skal du omgående kontakte driftslinjen.

Flere gode råd