Varme

Varmemålerne er placeret på radiatorerne. Målerne fjernaflæses.

Sørg for at radiatorerne ikke tildækkes.

Spar på varmen

 

 

Læs mere

Du skal jævnligt, og mindst én gang ugentligt kontrollere forbruget ved at aflæse lejemålets målere. Du skal notere de løbende aflæsninger, og hvis der konstateres uregelmæssigheder, skal du omgående kontakte driftslinjen.

Flere gode råd