Med råderetten kan du lave om i din bolig

Du har ret til at udføre forbedringer i din bolig, som ligger ud over den almindelige vedligeholdelse. Du har ved fraflytning også ret til at få økonomisk godtgørelse for de afholdte udgifter. Det er dog en forudsætning, at forbedringerne er udført håndværksmæssigt korrekt.


Råderetten uden for boligen fastsættes ved afstemning på et ordinært afdelingsmøde. Se den individuelle råderetsliste for din afdeling nedenfor.

 

Benyt dig af råderetten.

Læs mere

 

 

Råderetsliste for afdeling 111 Langkærparken

 

Generelle regler
Følgende arbejder kan gennemføres for lejers egen regning. I forbindelse med fraflytning skal arbejdet fremstå håndværksmæssigt korrekt udført.

 

Flere af arbejderne kræver forudgående skriftlig godkendelse fra AL2bolig.

 

Andre ændringer af lejlighedens konstruktioner og installationer end de nævnte, må først påbegyndes, efter modtagelse af skriftlig tilladelse fra AL2bolig. Ansøgninger kan sendes til AL2bolig, Langkærvej 2F, 8381 Tilst.

 

Badeværelse
Ønsker du andre kroge, knage eller lys m.v. skal dette indkøbes for egen regning. Nedtagne dele bedes afleveret til driftscenteret. De monterede kroge samt spejle m.v. skal forblive i lejemålet ved fraflytning.

 

Entré
Der er mulighed for at montere LED spotlys i entré. Arbejdet skal udføres af autoriseret El-installatør og efter gældende lovgivning. Installatøren skal udfylde en blanket, der udleveres i driftscenteret.

 

Køkken

Opvaske – og vaskemaskine:
Der må monteres opvaske- og vaskemaskine i henholdsvis køkken og badeværelse. Monteringen må ikke påbegyndes, før der er indhentet skriftlig godkendelse fra Driftscenteret. Ved fraflytning kræves ikke reetablering af godkendte installationer.

 

Øvrige rum
Marmor-/vinduesplader må udskiftes til min. 22 mm spånplade med hvid laminat overflade. Pladen skal være med postform samt kantet på øvrige sider.

 

Maling af vægge, vinduesrammer og inventar i andre farver end de oprindelige godkendes, når helhedsindtrykket er pænt, og farvevalget ikke er særligt atypisk. Udførelse og materialevalg skal være håndværksmæssig korrekt. Søg faglig vejledning og eventuel assistance hos maler eller farvehandler, inden arbejdet påbegyndes.

 

Efter forudgående skriftlig godkendelse må lette skillevægge, dobbeltdør og skabe nedtages for sammenlægning af stue og andre rum i lejemål med 3, 4 samt 5 værelser.

 

I lejemål med 3, 4 og 5 værelser, må der opsættes franske døre på et givent sted mellem stue og spisestue, dvs. dobbeltdøre med glasindfatninger. Under forudsætning af, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt, skal der ikke ske retablering i forbindelse med fraflytning. Gamle døre skal afleveres til Driftscenteret. Orienter venligst Driftscenteret om ændringen.


Ved opsætning af listelofter og vægpaneler skal bygningsreglementets krav overholdes. For at undgå farlige og dyre misforståelser bedes driftscenteret kontaktes inden arbejdet påbegyndes.

 

Altandøre kan ændres fra normalt sidehængte til skydedøre uden krav om retablering, når arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Følgende anvisning skal følges:

 • Alle beslag på dør og karm afmonteres, skruehuller proppes, slibes og males.
 • Dørgrebet afmonteres og genmonteres som skålegreb.
 • Til at holde døren lukket og tæt monteres 2 stk. spændbeslag i hver side, med samme indbyrdes placering som de afmonterede forvridere.
 • Beslaget skal stemmes ind i døren, så dørens indvendige side er glat efter montering.
 • Falsen i dørkarmen fores ud med træliste hele vejen rundt, så karmsiden står glat, og tætningslisten genmonteres på karmens forkant.
 • Der kan eventuelt sammen med udforingen indfalses børstetætning, som bedre end gummilister tåler dørens slid.
 • På forkant af karm, ca. 50 mm over dørens underkant, monteres 2 stk. afstandsruller til friholdelse af døren i åben stilling.
 • Dørophæng og glidere skal være af kraftig og god kvalitet, så de kan tåle dørens vægt.

 

Altaner og terrasser
Der må lægges trægulv på altaner og terrasser uden krav om retablering, når følgende regler følges:

 • Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt.
 • Strøer skal have en dimension på 43 x 43 mm og lægges med max. afstand på 600 mm og opklodses med max. afstand på 600 mm.
 • Gulvbrædder kan være høvlede ”terrassebrædder” med en dimension på 22 x 96 mm, lægges med 3 mm luft mellem brædderne og sømmes med 2 stk. 50 mm galvaniserede søm i hver strø. Gulvet kan også lægges med gulvplader i stedet for brædder.
 • Der kan eventuelt isoleres med 50 mm mineraluld. Ved alle andre gulvtyper – indhent forudgående tilladelse fra driftscenteret.

 

Haver
Beboerne i stueetagen må opsætte haveskur samt legehus m.v for egen regning. Maksimal højde 160 cm. Det opsatte skal, for egen regning, fjernes i forbindelse med fraflytning.