El

Vigtigt!

Du må ikke selv foretage indgreb i den faste installation. Arbejdet skal altid udføres af en autoriseret el-installatør. Ligeså vigtigt er det, at alle strømførende dele, både den faste installation, stik, forlængerledninger, strygejern, støvsugerledninger og lignende, er helt i orden. Der må ikke bores i vægge umiddelbart under lampeudtag, kontakter og målergrupper, da der her er kabelføring.

Nedsæt dit strømforbrug

 - og spar penge!

Læs mere

Du skal jævnligt, og mindst én gang ugentligt kontrollere forbruget ved at aflæse lejemålets målere. Du skal notere de løbende aflæsninger, og hvis der konstateres uregelmæssigheder, skal du omgående kontakte driftslinjen.

Flere gode råd