Med råderetten kan du lave om i din bolig

Som lejer i en almen bolig har du mulighed for at udføre forbedringer, som ligger ud over den almindelige vedligeholdelse af boligen. Det er en forudsætning, at du har søgt om tilladelse og har modtaget en skriftlig godkendelse, inden du påbegynder arbejdet.

 

Ved fraflytning godtgøres du økonomisk for de afholdte udgifter.  Det er en forudsætning for godtgørelsen, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Lovgivningen fastsætter samtidig et loft for det beløb, som du kan få godtgørelse for. Beløbet reguleres årligt. 


Råderetten uden for boligen fastsættes ved afstemning på et ordinært afdelingsmøde.

 

 

Benyt dig af råderetten.

Læs mere